Skip to main content

Źródło – Odnajdź Inspirację

 Inspiracja jest rzeczą naturalną w sztuce.
Jan Englert
Czy gry planszowe mogą promować miasto? Jak najbardziej! Co prawda nigdy wcześniej nie widziałem takich przedsięwzięć, ale podejrzewam, że nie były one wielkimi projektami, raczej małymi gierkami, które polegają na rzucie kością i przejściu paru pól. Zetknąłem się niegdyś z Chłopską Szkołą Biznesu, pełnoprawną nowoczesną grą planszową przeznaczoną dla uczniów klas o profilu ekonomicznym. Produkt ten był dostępny w Małopolsce. Autor wspomnianej planszówki wraz Krzysztofem Tkaczykiem są odpowiedzialni za grę Źródło, która ma zachęcić do poznawania Sieradza.  Czytaj więcej